Hakemuksen voimassaolo

Asuntohakemus on voimassa 3 kk jättöpäivästä lukien.

Hakemus uusitaan itse Domo -palvelussa. Tästä linkistä pääset kirjautumaan Domoon.

Jos et käy uusimassa hakemustasi vanhentunut hakemus poistuu hakijajonosta. Hakemus poistetaan jonosta myös ennen em. määrärajan loppuun kulumista silloin, kun hakija kieltäytyy hänelle tarjotusta ja hakemusta vastaavasta asunnosta.