Järjestyssäännöt

• Kukaan ei saa käyttäytymiselllään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä.


• Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaaleja kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.


• Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.


• Porraskäytävien ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00-06.00. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudestaan.


• Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.


• Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.


• Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain kiinteistöyhtiön luvalla.


• Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina ja lajiteltuina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille osoittamille paikoille.


• Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.


• Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan yhtiön luvalla vain niitä varten varatuille paikoille. Pysäköintipaikat on tarkoitettu vain käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty.


• Huoneistossa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista.


• Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista viosta on viipymättä ilmoitettava kiinteistöyhtiön edustajalle.


• Talojen viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat tukkia ne tai aiheuttaa vaurioitumisen. Viemäreihin ei saa myöskään päästää ongelmajätteitä.


• Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.


• Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tomuttaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.


• Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.


Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vanhingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.